wt. 20 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Zeszyty naukowe Architektura
 
 
 

Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura

Z. 1 (1985) Kucza-Kuczyński K. Warsztat architektoniczny jako funkcja etyki zawodowej
Z. 2 (1985) red. Witold Czarnecki
Z. 3 (1985) Kossecki B. Doskonalenie formy architektonicznej za pomocą systemu proporcji i wymiarowania ARD.
Z. 4 (1986) red. Witold Czarnecki
Z. 5 (1988) Czarnecki W. [et al.] Gębice: rozwój historyczny i przestrzenny.
Z. 6 (1988) Rymaszewski B. Geneza, uwarunkowania i mechanizmy ochrony zabytków w Polsce.
Z. 7 (1990) red. Witold Czarnecki
Z. 8 (1990) Ochrona środowiska przyrodniczego i kształtowanie zieleni miejskiej na przykładzie miast północno-wschodniej Polski i Białorusi / red. Helena Sawczuk, Ałła W. Syczewa
Z. 9 (1992) red. Witold Czarnecki
Z. 10 (1993) Ochrona i rozwój miast zabytkowych leżących w strefie wpływu dużych miast na przykładzie Białegostoku i Mińska / red. Helena Sawczuk, Ałła W. Syczewa
Z. 11 (1994) red. Witold Czarnecki
Z. 13 (1994) Czarnecki B., Czarnecki W., Maroszek J. Zabłudów: studium historyczno-przestrzenne.
Z. 14 (1995) Zaniewska H., Korolczuk D. Możliwości i potrzeby modernizacji zabudowy mieszkaniowej.
Z. 15 (1996) red. Witold Czarnecki
Z. 16 (1996) Ochrona reliktów urbanistycznych Białegostoku / red. Janusz A. Włodarczyk, Grażyna Dąbrowska-Milewska, Adam Turecki
Z. 17 (1998) red. Witold Czarnecki
Z. 18 (1999) red. Jerzy Uścinowicz
Z.19 (2002) red. Jerzy Uścinowicz
Z. 20 (2007) red. Jadwiga C. Żarnowiecka
Z. 21 (2008) red. Jadwiga C. Żarnowiecka

Z Badań Katedry Historii Architektury Politechniki Białostockiej

Z. 1 (1996) pod red. Macieja Gutowskiego
Z. 2 (1999) pod red. Macieja Gutowskiego, Bohdana Rymaszewskiego, Krzysztofa A. Jabłońskiego
Z. 3 (2001) pod red. Bohdana Rymaszewskiego, Krzysztofa A. Jabłońskiego
Z. 4 (2003) pod red. Andrzeja Basisty, Małgorzaty Dolistowskiej
Z. 5 (2005) pod red. Andrzeja Basisty, Małgorzaty Dolistowskiej
Z. 6 (2008) pod red. T. Dziubeckiego i A. OwerczukaW roku 2009 Zeszyty Naukowe PB serii "Architektura" zostały przekształcone w czasopismo "Architecturae et Artibus". Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.aeawa.pb.edu.pl