ndz. 18 lutego 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Współpraca z partnerami zagranicznymi
 
 
 

1. „Współczesne przekształcenia i historyczne transpozycje w architekturze monumentalnej i zespołach urbanistycznych miast pogranicza Polski i Białorusi lat 1945-1995.”
- umowa o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Wydziałem Architektury PB
a Wydziałem Architektury Białoruskiej Państwowej Akademii Politechnicznej w Mińsku,
kierownicy-koordynatorzy: dr inż. arch. Jerzy Uścinowicz, prof. dr hab. Jurij Patajew

2. „Kompozycja architektoniczna w wirtualnym środowisku projektowania kolektywnego”
- umowa o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Wydziałem Architektury PB
a Moskiewskim Instytutem Architektury,
kierownicy-koordynatorzy: dr inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. dr hab. Aleksander Stiepanow

3. „Metodologiczne aspekty rozwoju struktur miejskich”
- umowa o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Wydziałem Architektury PB
a Kazańską Państwową Akademią Architektoniczno-Budowlaną
kierownicy-koordynatorzy: dr inż. arch. Katarzyna Asanowicz, prof. dr hab. A.A Dembicz

4.„Architektura sakralna pogranicza Polski i Litwy - wspólne dziedzictwo i lokalne odrębności."
- umowa o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Wydziałem ArchitekturyPB
a Wydziałem Architektury Wileńskiego Uniwersytetu im. Gedymina w Wilnie,
kierownicy: dr inż. arch. J. Uścinowicz, prof. dr arch. Jurate Jureviciene

5. „Badanie problemów ochrony i rewitalizacji dziedzictwa historyczno-kulturowego transgranicznych rejonów Białorusi i Polski w celu jego wykorzystania dla rozwoju turystyki”
- umowa o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Wydziałem Architektury PB
a Białoruskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Mińsku,
kierownicy: dr inż. arch. H. Łapińska, prof. dr hab. arch. Gieorgij Patajew

6. „Problem projektowania środowiska architektonicznego pod kątem psychofizycznych cech użytkowników”
- umowa o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Wydziałem Architektury PB
i Wydziałem Architektury Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Mińsku.
Kierownicy zespołów współpracujących: dr inż. arch. Jadwiga C. Żarnowiecka, dr inż. arch. Anna Litvinova - kierownik Katedry DAS