wt. 20 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Szkolenia i wykłady
 
 
 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ I WYKŁADÓW PROPONOWANYCH
PRZEZ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY PB

Katedra Projektowania Architektonicznego

1.

Sacrum w projektowaniu architektury i detalu.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

mgr inż. arch. Andrzej Chwalibóg

Telefon:

(085) 746 99 68

Adres e-mail:

archito@tlen.pl

2.

Architektura służebna miastu. Zakres dzieła jako wyznacznik wolności projektanta.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

mgr inż. arch. Andrzej Chwalibóg

Telefon:

(085) 746 99 68

Adres e-mail:

archito@tlen.pl

3.

Szczególny przypadek inspiracji w architekturze – technologia natury i kultury.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

mgr inż. arch. Andrzej Chwalibóg

Telefon:

(085) 746 99 68

Adres e-mail:

archito@tlen.pl

Katedra Architektury Mieszkaniowej

1.

Zrównoważone środowisko mieszkaniowe.

Tematyka: współczesne tendencje w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego, aspekty urbanistyczne, ekologiczne, społeczne.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska

Telefon:

(085) 746 99 11

Adres e-mail:

dziekan.wa@pb.edu.pl

2.

Standardy współczesnej architektury mieszkaniowej.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

dr inż. arch. Maciej Kłopotowski

Telefon:

(085) 746 99 07

Adres e-mail:

m.klopotowski@pb.edu.pl

3.

Wnętrza mieszkalne – zasady kształtowania, oświetlenia i wyposażenia.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

dr inż. arch. Maciej Kłopotowski

Telefon:

(085) 746 99 07

Adres e-mail:

m.klopotowski@pb.edu.pl

4.

Modernizacja domów i zespołów mieszkaniowych, rewitalizacja obszarów miejskich – metody.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

dr inż. arch. Andrzej Tokajuk

Telefon:

(085) 746 99 07

Adres e-mail:

tokajuk@pb.edu.pl

5.

Ergonomia w architekturze mieszkaniowej.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski

Telefon:

(085) 746 99 07, (085) 746 99 21

Adres e-mail:

wa.prodz.promocja@pb.edu .pl

Pracownia Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

1.

Rewaloryzacja zespołów architektury zabytkowej i możliwości jej adaptacji do współczesnych potrzeb użytkowych.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

Dr Małgorzata Dolistowska

Telefon:

(085) 746 99 11

Adres e-mail:

malgorzata.dolistowska@gmail.com

Katedra Architektury Wnętrz

1.

Kompozycja i barwa

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

dr arch. wnętrz Tatiana Misijuk

Telefon:

(085) 746 99 70

Adres e-mail:

w.misijuk@neostrada.pl

2.

Wzornictwo mebla

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

dr arch. wnętrz Janina Jezierska

Telefon:

(085) 746 99 70

Adres e-mail:

jjezierska@onet.eu

3.

Czynniki i wytyczne kształtowania iluminacji obiektów

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

dr inż. arch. Małgorzata Bartnicka

Telefon:

(085) 746 99 61

Adres e-mail:

mbartnicka@gmail.com

Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

1.

Kształtowanie przestrzeni publicznej w zakresie eliminowania barier architektonicznych oraz przeciwdziałania wandalizmowi i przestępczości.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

dr inż. arch. Bartosz Czarnecki

Telefon:

(085) 746 99 12

Adres e-mail:

prodzie.nauka.wa@pb.edu.pl

2.

Pozyskiwanie terenów inwestycyjnych: aspekty planistyczne, proceduralne i prawne

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

dr inż. arch. Bartosz Czarnecki

Telefon:

(085) 746 99 12

Adres e-mail:

prodzie.nauka.wa@pb.edu.pl

3.

Podstawy urbanistyki i planowania przestrzennego.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

dr inż. arch. Halina Łapińska

Telefon:

(085) 746 99 28

Adres e-mail:

halap2@interia.pl

4.

Procedura sporządzania dokumentów planistycznych: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

dr inż. arch. Halina Łapińska

Telefon:

(085) 746 99 28

Adres e-mail:

halap2@interia.pl

5.

Kryteria kształtowania i zagospodarowania przestrzeni regionalnej.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

dr inż. arch. Halina Łapińska

Telefon:

(085) 746 99 28

Adres e-mail:

halap2@interia.pl

6.

Regionalne budownictwo na Podlasiu. Budownictwo z gliny.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

dr inż. arch. Jarosław Szewczyk

Telefon:

(085) 746 99 27

Adres e-mail:

jarsz@pb.bialystok.pl

7.

Komputerowe wspomaganie projektowania; podstawy grafiki komputerowej.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

dr inż. arch. Jarosław Szewczyk

Telefon:

(085) 746 99 27

Adres e-mail:

jarsz@pb.bialystok.pl

8.

Osiedla strzeżone –model zamieszkania.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska

Telefon:

(085) 746 99 65

Adres e-mail:

a.klopotowska@pb.edu.pl

9.

Architektoniczno-krajobrazowe aspekty agroturystyki.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

mgr inż. arch. Iwona Toczydłowska

Telefon:

(085) 746 99 27

Adres e-mail:

Ito2@op.pl

Zakład Architektury Kultur Lokalnych

1.

Socjologia w architekturze.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

prof. arch. Włodzimierz Durmanow

Telefon:

(085) 746 99 67

Adres e-mail:

liu@comtv.ru

2.

Wstęp do metodologii projektowania architektonicznego.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

dr inż. arch. Jerzy Uścinowicz

Telefon:

(085) 746 99 01

Adres e-mail:

jus@pb.edu.pl

3.

Metodologia projektowania architektury sakralnej – hermeneutyczne podstawy kształtowania się tradycji architektury świątyni.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

dr inż. arch. Jerzy Uścinowicz

Telefon:

(085) 746 99 01

Adres e-mail:

jus@pb.edu.pl