wt. 20 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Zajęcia
 
     - 
 
 
*  
Dydaktyka
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Praca dyplomowa
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Konkursy
 
 
 
Konkurs dla studentów i absolwentów uczelni wyższych DOM JUTRA
 

O KONKURSIE
„Dom jutra. Model budownictwa dostępnego” to otwarty konkurs ideowy, skierowany do studentów i absolwentów polskich uczelni wyższych. Głównym wyzwaniem, jakie stanie przed uczestnikami konkursu, będzie poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w zakresie dostępnego mieszkalnictwa przyszłości.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
Uczestnikami konkursu mogą być studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia uczelni technicznych, artystycznych lub uniwersytetów.

KATEGORIE Zapoznaj się z naszymi kategoriami konkursowymi https://bgkn.pl/kategorie/

TERMINY, SĄD KONKURSOWY
Termin zgłoszenia prac konkursowych upływa 14 grudnia br. Pomysły studentów będzie oceniał sąd konkursowy pod przewodnictwem prof. PW Jana Słyka, Dziekana Wydziały Architektury Politechniki Warszawskiej. W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia na łączną kwotę 70 tys. zł. Ogłoszenie wyników planowane jest 20 grudnia br.

NAGRODY
Organizator przewiduje przyznanie: po jednej nagrodzie pieniężnej w wysokości 6 tys. zł brutto w każdej kategorii, 10 wyróżnień po 4 tys. złotych brutto oraz Grand Prix w wysokości 6 tys. złotych brutto dla najlepszej pracy nagrodzonej.

WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE NA:
https://bgkn.pl/konkurs/

REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY NA:
https://bgkn.pl/wp-content/uploads/Regulamin-Dom-jutra-Model-budownictwa-dostępnego.pdf