wt. 20 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Konferencje naukowe
 
 
 
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PIĘKNO W SACRUM
 

Białystok, 14-16 kwietnia 2016 r.Organizatorzy:
Wydział Architektury- Politechnika Białostocka
Wydział Instrumentalno- Pedagogiczny w Białymstoku- Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Katedra Teologii Katolickiej- Uniwersytet w Białymstoku
Katedra Teologii Prawosławnej- Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku- Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Galeria Arsenał w Białymstoku
SARP oddział Białystok
Opera i Filharmonia Podlaska- Europejskie Centrum SztukiTematem konferencji jest "Piękno w sacrum”. Przywołane w nim zostają dwie kategorie: estetyczna kategoria piękna oraz kategoria sacrum, czyli pojęcia przestrzeni naznaczonej świętością, obecnością Absolutu, bytu transcendentnego. Obydwa pojęcia były od wieków z sobą łączone w rozmaitych koncepcjach filozoficznych i artystycznych; piękno powiązane z wieloma różnymi wartościami było jednak przede wszystkim, poprzez bezpośrednie oddziaływanie na odbiorcę, "drogą poznania" wiodącą człowieka do doświadczenia sacrum. W myśl tak pojętego rozumienia piękna może być ono - jak wyraził to Jacques Maritain - "jednym z imion Bożych".

Celem konferencji jest zainicjowanie interdyscyplinarnego dialogu badawczego nad problematyką relacji między pięknem a sferą sacrum. Potrzeba podjęcia tematu wydaje się bezsporna - obie kategorie zniknęły prawie całkowicie z dyskursu publicznego we współczesnym świecie zsekularyzowanej ponowoczesności. Planowanych jest kilka obszarów tematycznych w zakresie których toczyć się będą obrady: architektura i sztuka, filozofia, teologia. Integralną częścią konferencji będą koncerty, spektakle teatralne i wystawy.


Główne zagadnienia

Funkcja i rola drogi piękna (via pulchritudinis) w teologii i duchowości chrześcijańskiej;
Nowa forma sacrum we współczesnej architekturze sakralnej - teoria i praktyka;
Obecność dzieła sztuki (muzyka, malarstwo, rzeźba) w historycznej i współczesnej przestrzeni sakralnej w kontekście kategorii piękna;
Doświadczenie sacrum poprzez piękno natury;
Sakralny wymiar widowiska i misterium scenicznego;
Kryzys sztuki sakralnej i pojęcia piękna wobec kryzysu sztuki XXI wieku.

plik