wt. 20 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Erasmus
 
 
 

KOORDYNATOR WYDZIAŁOWY

Kierunek Architektura i Urbanistyka
dr inż. arch. Monika Magdziak m.magdziak@.pb.edu.pl

Kierunek Architektura Wnętrz i Grafika
dr inż. arch. Anna Ciżewska-Czarnecka a.cizewska@pb.edu.pl


Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej, http://bwm.pb.edu.pl

UCZELNIE PARTNERSKIE

http://bwm.pb.edu.pl/pe/kpo/ws/uczelnie/wa

Odnośne formularze i regulaminy są dostępne na uczelnianej stronie programu Erasmus http://bwm.pb.edu.pl

Dodatkowe kryteria kwalifikacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus obowiazujace na Wydziale Architektury:

1. Średnia ocen studenta z całego toku studiów nie może być mniejsza niż 3,5.

2. W przypadku identycznej średniej ocen kryterium dodatkowym jest średnia ocen z przedmiotów projektowych z dwóch ostatnich semestrów.

3. Zaangażowanie w działalność koła naukowego i Samorządu Studentów.

4. Wyjazd w ramach programu Erasmus+ nie jest możliwy na semestrze dyplomowym studiów I i II stopnia oraz na semestrze I studiów II stopnia.