wt. 20 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Zmarł dr inż. arch. Jerzy Maria Ullman
 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 5 lipca 2016 roku zmarł dr inż. arch. Jerzy Maria Ullman – znakomity architekt, naukowiec, nauczyciel akademicki, wieloletni pracownik Politechniki Białostockiej, Dziekan Wydziału Architektury w kadencjach 1993-1996 oraz 1999-2002, a także Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Narodową (dwukrotnie) oraz Prodziekan ds. Dydaktyki, kierownik wielu jednostek organizacyjnych Wydziału Architektury.


Dr inż. arch. Jerzy Ullman pozostanie we wspomnieniach i wdzięcznej pamięci społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej.

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego.Jerzy Maria Ullman urodził się 26 maja 1934 roku. Był absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Do Białegostoku przybył w 1974 r. i włączył się w prace organizacyjne na rzecz powstania studiów architektonicznych przy Wyższej Szkole Inżynierskiej. Uczestniczył w przygotowywaniu programów nauczania, organizacji działalności w zakresie pracy naukowo-badawczej oraz rekrutacji kadry nowej jednostki. Na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej był zatrudniony od roku 1975 i pracował do roku 2003.

Dr inż. arch. Jerzy Maria Ullman pełnił funkcje kierownika: Zakładu Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego, Pracowni Elementów i Metodologii Projektowania, Zakładu Architektury Użyteczności Publicznej oraz Katedry Architektury Wielkoprzestrzennej i Przemysłowej. W latach 1976-88, jeszcze w czasie funkcjonowania Instytutu Architektury, trzykrotnie pełnił funkcję prodziekana, był zastępcą Dyrektora Instytutu ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Narodową (dwukrotnie) oraz Prodziekana ds. Dydaktyki i Wychowania. Dwukrotnie, w latach 1993-1996 oraz 1999-2002, piastował obowiązki Dziekana Wydziału Architektury.

Jego działalność na Wydziale Architektury obejmowała przede wszystkim teorię i filozofię architektury, projektowanie architektoniczne, problematykę realizatorską, zagadnienia prawa autorskiego. Dr inż. arch. Jerzy Ullman był także aktywny w działalności twórczej, jej efektem jest znaczna liczba realizacji architektonicznych w wielu miejscach w kraju (ponad 60), a także nagrody w licznych konkursach architektonicznych i architektoniczno–urbanistycznych. Prowadził zajęcia z szerokiego zakresu przedmiotów kierunkowych i ogólnych. Jako dydaktyk był cenionym promotorem prac dyplomowych, które były wyróżniane i nagradzane w konkursach. Udzielał się również w działalności społecznej. W latach 1979-1988 był wiceprezesem i prezesem oddziału SARP w Białymstoku. Posiadał status twórcy SARP i był cenionym rzeczoznawcą.

Reprezentował Politechnikę Białostocką prowadząc wykłady w Politechnice Warszawskiej (1979) i w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1981). W 1990 r. pracował jako główny projektant w Atelier Sarni Al. Bader w Kuwejcie. W latach 1997-99 był zatrudniony jako profesor na Wydziale Architektury i Urbanistyki Europejskiej Akademii Sztuki w Warszawie, a także prowadził wykłady w Wyższej Szkole Zarządzania Nieruchomościami w Warszawie (1999-2000).

Za swą działalność został odznaczony Medalem KEN, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużonego Białostocczyźnie, a także wyróżniony 2-krotnie zespołowymi nagrodami Ministra właściwego ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w pracy dydaktycznej. W roku 2015 uhonorowany został odznaką „Zasłużony dla Politechniki Białostockiej”, a za znaczący wkład w 40-letnią historię Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, w roku 2016, wyróżniony został „Medalem 40-lecia Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej”.

dr inż. arch. Jerzy Maria Ullman 1934-2016

Uroczystości pogrzebowe:

Czuwanie w Kaplicy Domu Pogrzebowego „Szymborscy” przy ul. Artyleryjskiej 9, czwartek 07.07.2016 r. w godz. 15.00-19.00; piątek 08.07.2016 r. w godz. 8.00-10.30;

Wyprowadzenie: piątek 08.07.2016 r. godz. 10.30 z Kaplicy Domu Pogrzebowego

Msza św.: piątek 08.07.2016 r. godz. 11.00 Kościół św. Ojca Pio, ul. A. Mickiewicza 54A

Pogrzeb: sobota 09.07.2016, godz. 10.00 Cmentarz Farny w Białymstoku