śr. 21 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Pogrzeb prof. Basisty - informacja
 

Aktualizacja:

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w piątek, 20 października 2017 r. o godz. 13:00 w kaplicy na cmentarzu Batowickim ul. Powstańców (Kraków), po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Z żalem zawiadamiamy, że 7 października 2017 roku zmarł prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Basi­sta - były Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, ceniony urbanista i architekt, wybitny naukowiec, znakomity nauczyciel akademicki.

Andrzej Basi­sta urodził się w 1932 roku w Chorzowie. W latach 1950-1956 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Następnie pracował w biurach projektów w Krakowie i w Iraku, gdzie tworzył generalny program mieszkaniowy dla Bagdadu. Jako nauczyciel akademicki przez wiele lat związany był z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie i Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej. Wykładał także na Poli­tech­nice Poznańskiej, Uniwersytecie w Bagdadzie oraz w Wyż­szej Szkole Eko­lo­gii i Zarzą­dza­nia w War­sza­wie. Był gościem Ministerstwa Budowy Nowej Stolicy w Nigerii, Uniwersytetu w Calgary w Kanadzie oraz Polskiego Centrum w Buffalo w USA.

Profesor Andrzej Basista dołączył do grona nauczycieli akademickich Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej w 1997 roku i pracował tutaj do roku 2006. W tym okresie pełnił funkcję kierownika Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego a następnie Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. W roku 2002 został wybrany na stanowisko Dziekana. Z jego kadencją wiąże się przeniesienie siedziby Wydziału Architektury do budynków przy ul. Grunwaldzkiej (obecnie ul. O. Sosnowskiego), o co usilnie zabiegał. Profesor Andrzej Basista zainicjował i wdrożył sposób kształcenia permanentnego i interdyscyplinarnego przyszłych architektów. Opracował także nowy, oryginalny program kształcenia wychodzący naprzeciw wyzwaniom jakie niosło ze sobą przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Był promotorem rozpraw doktorskich dwojga pracowników Politechniki Białostockiej oraz opracował szereg recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych. Był także autorem wielu cennych monografii i podręczników akademickich z dziedziny historii architektury, urbanistyki i architektury wnętrz.

Badaczom, studentom i pasjonatom architektury profesor Andrzej Basista jest znany przede wszystkim ze znakomitych książek. Swoje autorskie, niebanalne spojrzenie na teorię i praktykę architektury zawarł w tak wybitnych dziełach jak: Opo­wie­ści budyn­ków, Archi­tek­tura czte­rech kul­tur (1995); Archi­tek­tura, Dla­czego jest jaka jest (2000); Beto­nowe dzie­dzic­two, Archi­tek­tura w Pol­sce cza­sów komu­ni­zmu (2001); Kom­po­zy­cja dzieła archi­tek­tury (2006); Archi­tek­tura i war­to­ści (2009); Jak czy­tać archi­tek­turę (2012, wraz z Andrze­jem Nowa­kow­skim); Architektura jako sztuka (2016).

Profesor Andrzej Basista, jako wybitny, mądry i życzliwy człowiek pozostanie we wdzięcznej pamięci społeczności akademickiej.