śr. 21 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Aktualności
 
 
 
II Nagroda w Międzynarodowym konkursie International Students Competition Design
 

Zespół studentek Wydziału Architektury PB: Agata Lisowska, Paulina Kuszneruk i Marta Kapłan, prowadzony przez dr arch. Agnieszkę Kłopotowską zdobył równorzędną II Nagrodę  w Międzynarodowym konkursie  International Students Competition Design  we Włoszech.
Konkurs:
International Student Design Competition tur(i)ntogreen – Farms In A Town
(Strona konkursu: http://www.turintogreen.org/)
został zorganizowany przez Politechnikę w Turynie.
Zadaniem uczestników było przekształcenie terenów postindustrialnych, funkcjonujących wcześniej jako parking przy fabryce koncernu Fiata, w ekologiczne osiedle reprezentujące nowy model życia społecznego. Organizatorzy zwracali szczególną uwagę na uwzględnienie w procesie projektowym przemian zachodzących w skali globalnej w ekonomii i strukturze społecznej. W konkursie wzięło udział 398 studentów z 24 krajów.

Komisja doceniła w nagrodzonej pracy ogromny potencjał utopijnej urbanistycznej wizji, będącej zaprzeczeniem współczesnego modelu kształtowania środowisk miejskich, a zarazem wyznaczającej mu nowe kierunki rozwoju. Według opinii jurorów projekt doskonale wpisał się w założenia konkursu i wyszedł naprzeciw autentycznym problemom, z jakimi mierzy się współczesny świat.

Główną ideą projektu było stworzenie pośród obszarów przemysłowych enklawy, stanowiącej pewnego rodzaju przedłużenie znajdujących się na obrzeżach miasta terenów uprawnych. Projektowane osiedle stało się buforem pomiędzy zabudową typowo miejską a tą o charakterze ruralistycznym, co zostało podkreślone również w sensie kompozycyjnym – pionowe farmy zagłębione są w grunt w sąsiedztwie terenów rolniczych, natomiast w pobliżu obszarów zabudowanych wyrastają na kilka kondygnacji w górę. Zaprojektowanie zaawansowanych technologicznie pionowych farm w połączeniu z tradycyjnymi polami uprawnymi i ogrodami pozwala na produkcję żywności nie tylko na potrzeby mieszkańców nowego osiedla, ale także innych rejonów miasta. W całym założeniu jest też miejsce na przydomowe ogródki oraz hodowlę niewielkich zwierząt – wszystko to z poszanowaniem własności prywatnej, która współistnieje wraz z publiczną. Kluczową rolę w projektowaniu obydwu tych przestrzeni odgrywa partycypacja społeczna, w tym wypadku realizowana poprzez możliwość swobodnego kształtowania mieszkań, składających się z modułów – kontenerów mieszkalnych. Rozwiązanie to, powtarzalne i tanie w eksploatacji, stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnego budownictwa, szczególnie dla osób wykluczonych społecznie, o niskich dochodach. Zastosowanie szeregu systemów energooszczędnych czyni osiedle niemal całkowicie samowystarczalnym energetycznie – dlatego też może stać się ono terenem pokazowym, przyciągającym turystów, co przekłada się na miejsca pracy dla mieszkańców. Forma osiedla ma zachęcać do działań na rzecz lokalnej społeczności oraz troski o dobro wspólne, przy jednoczesnym zachowaniu przestrzeni prywatnych i pół-prywatnych. Nowe relacje społeczne, polegające na współpracy i zaufaniu, idą w parze z nowym modelem lokalnej gospodarki, niekoniecznie opartym na pieniądzu.
Inspiracją przy tworzeniu projektu były zjawiska takie jak ogrodnictwo miejskie, ruch guerilla gardening (ogrodnicza partyzantka), DIY (zrób to sam), koncepcja „transistion towns” - miast przemian, opartych na zrównoważonym rozwoju oraz idea „degrowth” - ograniczania konsumpcji i minimalizacji negatywnego wpływu człowieka na środowisko.