śr. 21 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Aktualności
 
 
 
DUŻY SUKCES CZASOPISMA \'Architecturae et Artibus\"
 

Czasopismo naukowe Wydziału Architektury PB,  Architecturae et Artibus (ISSN: 2080-9638), zostało zaindeksowane na liście czasopism naukowych ICI Journals Master List 2016. Od tego momentu Redakcja i Wydawca mogą posługiwać się tą informacją w kontaktach z otoczeniem naukowym i akademickim.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety czasopisma oraz analizy wydań czasopisma z 2016 roku, Eksperci Index Copernicus wyznaczyli wartość wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) za rok 2016.

ICV 2016 = 53.45

Wyznaczona ocena ICV za rok 2016 jest widoczna na liście czasopism ICI Journals Master List 2016 oraz w Paszporcie czasopisma, w bazie ICI World of Journals.


ICI Journals Master List to międzynarodowa baza indeksacyjna czasopism naukowych. Warunkiem indeksacji w bazie jest pozytywne przejście wielowymiarowej oceny opartej na przeszło 100 kryteriach. Czasopisma, które pozytywnie przejdą ocenę parametryczną, otrzymują - ważny przez 1 rok - wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego odziaływania.

ICI Journals Master List prowadzi kompleksową ocenę czasopism naukowych z całego świata już od ponad 10 lat.