wt. 20 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Zajęcia
 
     - 
 
 
*  
Dydaktyka
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Praca dyplomowa
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Aktualnosci
 
 
 
Konkurs na Najlepszego Studenta Politechniki Białostockiej
 

Konkurs na Najlepszego Studenta Politechniki Białostockiej jest konkursem promującym naukę. Konkurs ma charakter coroczny i obejmuje osiągnięcia studentów w ostatnio zakończonym roku akademickim.W konkursie mogą uczestniczyć studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych  i niestacjonarnych. Konkurs dotyczy studentów, którzy w ostatnio zakończonym roku akademickim przez obydwa semestry studiowali w Politechnice Białostockiej.  Konkurs dotyczy również studentów ostatniego roku studiów i absolwentów. Jeżeli student ukończył studia pierwszego stopnia w semestrze zimowym, a od semestru letniego rozpoczął studia drugiego stopnia, może zgłosić się do Konkursu z wydziału, na którym studiował w semestrze letnim. W takim przypadku brane są pod uwagę osiągnięcia z ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia - w tym ocena za pracę dyplomową - i pierwszego semestru studiów drugiego stopnia.W załączeniu przesyłam Regulamin konkursu oraz wzór zgłoszenia.