sob. 24 lutego 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Nauka i Gospodarka - wortal internetowy i wydawnictwo

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rozpoczął w październiku 2008 r. realizację projektu pt. "Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych".

Głównym zamierzeniem projektu jest ukierunkowanie badań naukowych oraz publikacji na możliwość komercjalizacji wiedzy. Aby zrealizować ten cel, Uczelnia będzie wydawać kwartalnik, w którym zamieszczone zostaną artykuły dotyczące komercjalizacji wiedzy ekonomicznej i możliwości zastosowania wyników badań naukowych w gospodarce. Autorami artykułów mogą być pracownicy naukowi, przedstawiciele sektora biznesu, sfery B+R oraz zespoły mieszane z całej Polski. Wszyscy autorzy prac opublikowanych na łamach kwartalnika otrzymają granty, natomiast wszystkie osoby, które przystąpią do projektu - bezpłatną promocję własnej działalności badawczej i gospodarczej na stronach wortalu internetowego.

Bliższe informacje:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, tel. 012 2935079, 012 2935798
www.naukaigospodarka.pl
info@naukaigospodarka.pl
publikacje@naukaigospodarka.pl

Obrona pracy doktorskiej J. Owerczuk

Dnia 9 grudnia 2008 roku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się obrona pracy doktorskiej pani Jolanty Owerczuk pt. "Postrzeganie architektury - perspektywa", w wyniku której uzyskała ona stopień naukowy doktora. Promotorem pracy była prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, a recenzentami prof. dr. hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski i prof. dr hab. inż. arch. Adam Lisik.