sob. 24 lutego 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Stypendia, staże i szkolenia w ramach PO Kapitał Ludzki

W ramach projektu „Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy” (PO Kapitał Ludzki) zaplanowano realizację stypendiów dla doktorantów, młodych doktorów, profesorów wizytujących oraz staże i szkolenia dla doktorantów i kadry dydaktycznej.

Stypendia przyznawane będą przez komisję powołaną przez rektora PB w trybie konkursu. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać m.in.:
- dane osobowe oraz dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata,
- opis planowanej działalności naukowo-badawczej,
- opinię promotora (w przypadku doktoranta), opinię kierownika katedry/zakładu w przypadku młodego doktora.
Informacja o konkursie na stypendia, w której określa się tryb i zasady, ogłaszana jest przez Rektora PB.

Staż (w krajowym lub zagranicznym ośrodku akademickim i naukowo-badawczym) lub szkolenie realizowane będzie zgodnie z programem i harmonogramem stażu/szkolenia opracowanym przez kandydata przed rozpoczęciem stażu/szkolenia. Program musi uzyskać akceptację Dziekana WA oraz koordynatora projektu. Liczba miejsc na odbycie staży lub szkoleń w podziale na poszczególne wydziały PB będzie ogłaszana corocznie przez Rektora.

Więcej informacji na stronie internetowej http://wiemywiecej.edu.pl/

Regulaminy dotyczące stypendiów, staży i szkoleń do wglądu w sekretariacie Wydziału Architektury.

InterTech 2009

W dniach 20 - 22 maja 2009 r. w Poznaniu odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna Młodych Naukowców (II International Interdyscyplinary Technical Conference of Young Scientist) - InterTech 2009. Konferencja jest skierowana przede wszystkim do doktorantów i młodych pracowników naukowych. Zgłoszenia na konferencję należy wysyłać do 23 lutego.

Więcej informacji na ogłoszeniach umieszczonych w budynku WA, na stronie internetowej www.intertech.put.poznan.pl lub pod nr. tel. 061 6653913.