śr. 21 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
 
 
 
Zakład Sztuki - informacje
 
 
 
ZAKŁAD SZTUKI
 

W 1975 roku na Politechnice Białostockiej dzięki przychylności władz miasta i uczelni powołano Instytut Architektury, którego celem było złagodzenie deficytu architektów i urbanistów na terenie ówczesnych województw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego.

Program nauczania przyszłego architekta poszerzony o kształcenie w dziedzinach plastycznych i humanistycznych wymagał zatrudnienia artystów, rzeźbiarzy, malarzy, grafików i projektantów wnętrz, wykładowców posiadających duży dorobek oraz wiedzę praktyczną.

Aby spełnić te warunki władze uczelni nawiązują współpracę z ASP w Warszawie. W latach 1975-78 zostają zatrudnieni wybitni profesorowie : architekt prof. Tadeusz.Zieliński, architekt prof. Michał Gutt , architekt prof. Bohdan Urbanowicz, architekt prof. Zdzisław Ihnatowicz, art. plast. prof. Bohdan Chmielewski, art. plast. architekt wnętrz adiunkt Zdzisław Hałasa , architekt dr Eugeniusz Jodłowiec i art. plast. mgr Janusz Debis. To Oni nakreślili profil dydaktyczny powstającego Instytutu Architektury. W roku 1976 Instytut zostaje podzielony na zakłady. Obok zakładów projektowych powstaje Zakład Rysunku i Architektury Wnętrz prowadzony przez architekta dr Idziego Łukaszewicza. W zespole pracują; prof. Bohdan Urbanowicz, prof. Bohdan Chmielewski, dr Eugeniusz Jodłowiec, adiunkt Zdzisław Hałasa , mgr Janusz Debis , od 1977r.  art. plast. mgr Henryk Kaliszuk, art. plast. mgr Wojciech Plewako, dr Zdzisława Karska. W ramach zakładu prowadzone są zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, technik warsztatowych i architektury wnętrz oraz geometrii wykreślnej.

Wraz z rozwojem Instytutu zwiększyło się zapotrzebowanie na młodą kadrę, zostają zatrudnieni : art. plast. architekt wnętrz mgr Teresa Skorupa, art. plast. Andrzej Wilczewski, art. plast. mgr Tadeusz Nieścier, art. plast. mgr Jan Korotkiewicz, art. plast. mgr Wiesława Tylek, art. plast. mgr Zygmunt Kłodecki.

W roku 1981 Instytut zostaje przekształcony w Wydział Architektury a Zakład przemianowany na Katedrę Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Architektury Wnętrz. Kierownictwo obejmuje profesor Janusz Debis wówczas st. wykładowca.

Za jego kadencji ukształtował się  skład osobowy katedry Rysunku i Architektury Wnętrz. Obok starej kadry prof. Bohdana  Chmielewskiego, adiunktów Henryka  Kaliszuka, Wojciecha  Plewaki, Jadwigi  Szczykowskiej - Załęskiej, dr Zdzisławy Karskiej zostają zatrudnieni pod koniec lat 80-tych i na początku lat 90-tych młodzi zdolni artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki;  art. plast. mgr Andrzej Dworakowski obecnie prof.PB , art plast. mgr Krzysztof  Jakubowski obecnie dr hab. art.plast. architekt mgr inż Tomasz Kukawski obecnie prof. PB , art. plast. mgr Elena Dąbrowska obecnie adiunkt, art. plast. mgr Grzegorz Łoś obecnie adiunkt, art. plast. mgr Waldemar Regucki  obecnie  adiunkt i mgr inż. arch. Piotr Łodziński obecnie dr w Zakładzie Architektury Mieszkaniowej.

Po 1989 roku zmiany społeczne i gospodarcze w kraju wywołały również i nowe potrzeby w kształceniu młodzieży. W połowie lat 90-tych  Wydział Architektury Politechniki Białostockiej otwiera licencjacki Kierunek Architektury Wnętrz, który po roku 2007 przechodzi pozytywnie akredytację  przed Państwową Komisją Akredytacyjną. Nauczyciele akademiccy związani z Katedrą Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w znacznej mierze na początku włączyli się w organizację i obsługę nowego kierunku.

W 2007 roku Wydział Architektury PB przeprowadza pierwszy  nabór na nowy kierunek – Grafikę. Możliwe jest to dzięki kadrom skupionym wokół Katedry Malarstwa, Rysunku i Rzeźby, a od 26 marca 2009 r. Katedry Sztuki na Wydziale Architektury PB. Katedrą kieruje prof. Janusz Debis, a pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Architektury PB d/s Kierunku Grafika zostaje prof. TomaszKukawski. Kierunek Grafiki poza stałą kadrą w skład której wchodzą prof. Andrzej Dworakowski, prof. Jadwiga Szczykowska-Załęska, dr hab. Krzysztof  Jakubowski, adi. Grzegorz Łoś, adi. Waldemar  Regucki, adi. Elena Dąbrowska, mgr Marek Świrydowicz, mgr Anna Ciżewska,  musiał sięgnąć po nowych utalentowanych nauczycieli akademickich ze specjalnościami umożliwiającymi przeprowadzenie zajęć z wymaganych przedmiotów kierunkowych. I tak do Katedry dołączyli: dr hab. art. plast Elżbieta Banecka, mgr art. plast. Tadeusz Nieścier, mgr art. plast. Andrzej Bronikowski ,mgr  art. plast.Paweł Łyjak, mgr art. plast. Ilona  Pełelska, mgr  inż. arch. Bogdan Suprun, laborant specjalista technik fotograficznych  Krzysztof Roszkowski.

Od pierwszego marca 2010 roku dr hab. art. plast Elżbieta Banecka i mgr  art. plast.Paweł Łyjak przenieśli się do ASP w Warszawie.

Wypracowany w Katedrze przez wiele lat system nauczania plastycznego studentów na bieżąco dostosowywany do potrzeb programowych nowego kierunku jak i wyposażanie pracowni specjalistycznych w nowoczesny sprzęt, ma w najbliższej przyszłości umożliwić studentom kształcenie w trybie magisterskim.