śr. 21 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
 
 
 
Zakład Architektury Kultur Lokalnych - informacje
 
 
 

ZAKŁAD ARCHITEKTURY KULTUR LOKALNYCH

Wydział Architektury PB
ul. Grunwaldzka 11/15
15-893 Białystok

kierownik:

dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz, prof. PB

p.206

email: jus@pb.edu.pl

asystenci: p.202 WAPB


AKTUALNOŚĆI

ZAKL Plakat Suprasl

Przedstawiamy fotorelację z otwarcia wystawy projektów studenckich "Czyże na nowo" w Czyżach

------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !

STUDENCI I ROKU STUDIÓW MAGISTERSKICH

na kierunku Architektura i Urbanistyka, r. akad. 2010/2011

zapisani do grup projektowych na przedmioty:

projektowanie architektoniczno-urbanistyczne 1

oraz

projektowanie architektoniczne 1

ZAKŁAD ARCHITEKTURY KULTUR LOKALNYCH

organizuje:

STUDIALNY WYJAZD DYDAKTYCZNO-NAUKOWY

do:

WILNA - TROK – DRUSKIENNIK - SEJN

W dniach 19-21 marca 2011r., Zakład Architektury Kultur Lokalnych WAPB organizuje studialny wyjazd dydaktyczno-naukowy do Wilna - Trok – Druskiennik - Sejn. Jest to nasza kolejna wyprawa ze studentami na tereny pogranicza polsko-białorusko-litewskiego.

W programie wyjazdu oprócz studiów przedprojektowych, inwentaryzacyjnych służących realizacji na studiach magisterskich projektu architektoniczno-urbanistycznego 1 pt: Rewitalizacja rynków w Druskiennikach i Supraślu oraz projektu architektonicznego 1 pt: Memorium, zaplanowano również wizytacje najważniejszych obiektów zabytkowej i współczesnej architektury monumentalnej znajdujące się w tych miastach i w ich okolicach.

Wyjazd realizowany jest przy współpracy z Wydziałem Architektury Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im Gedymina oraz podjętej współpracy z Urzędami Miast: Supraśl i Druskienniki.

Wszystkich studentów zapisanych na te przedmioty do ZAKL zapraszamy do czynnego udziału w wyprawie. Deklaracje uczestnictwa – na najbliższych zajęciach z tych przedmiotów.

Jerzy Uścinowicz

Opiekunowie wyprawy:

Zakład Architektury Kultur Lokalnych:

prof. nzw. Jerzy Uścinowicz, dr Danuta Korolczuk, dr Aleksy Łapko, dr Janusz Grycel

Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego:

prof. nzw. Walery Morozow

Katedra Sztuki:

prof. Andrzej Dworakowski, prof. Tomasz Kukawski, dr Grzegorz Łoś

------------------------------------------------------------------------------------------------


Otwarcie wystawy "NOWY-STARY RYNEK Międzyrzeca Podlaskiego" 17.XI 2010

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjazd studialny do Brańska, Międzyrzeca Podlaskiego Brześcia, Nieświeża, Mira i Grodna 18-20 III 2010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wyjazd studialny do Wilna 1-2 VII 2009


W dniu 05.03.2009 w ramach przedmiotu PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE 5
odbył się wyjazd studialny do Brańska i Hajnówki. Prezentujemy krótką fotorelację.


Wyjazd studialny do Wilna  i Trok - 2007


Wyjazd studialny na Białoruś (Grodno, Mir, Nieśwież, Słonim) - 2007


Wyjazd studialny do Kowna - 2006


Wyjazd studialny do Rygi, Marcieny - 2005