ndz. 22 stycznia 2017
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Rekrutacja
 
 
 

REJESTRACJA ON-LINE

system rejestracji na studia IRK


HARMONOGRAM REKRUTACJI
na studia stacjonarne pierwszego stopnia
rozpoczynające się od semestru zimowego
roku akademickiego 2016/2017

REJESTRACJA I ZAPISY
16.05.2016 r. – 27.06.2016 r. rejestracja i wnoszenie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: architektura, architektura wnętrz, grafika
16.05.2016 r. – 07.07.2016 r. rejestracja i wnoszenie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki
16.05.2016 r. – 07.07.2016 r. wpisywanie wyników maturalnych do systemu IRK
EGZAMINY WSTĘPNE
05.07.2016 r.
Zadanie 1: godz. 9:00
Zadanie 2: godz. 15:00
kierunek architektura
06.07.2016 r.
Zadanie 1: godz. 9:00
Zadanie 2: godz. 15:00
kierunek architektura wnętrz
07.07.2016 r.
Zadanie 1: godz. 9:00
Zadanie 2: godz. 15:00
kierunek grafika
KWALIFIKACJA NA STUDIA
14.07.2016 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
15.07.2016 r. – 19.07.2016 r.
(z wyłączeniem 17.07.2016 r.)
składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania
20.07.2016 r. ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia
21.07.2016 r. – 22.07.2016 r. składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania (dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych)
22.07.2016 r. ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia
23.07.2016 r. – 25.07.2016 r.
(z wyłączeniem 24.07.2016 r.)
składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania (dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych)
PRZYJĘCIE NA STUDIA
27.07.2016 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów

HARMONOGRAM REKRUTACJI
na studia niestacjonarne pierwszego stopnia
rozpoczynające się od semestru zimowego
roku akademickiego 2016/2017

REJESTRACJA I ZAPISY
09.08.2016 r. – 01.09.2016 r. rejestracja i wnoszenie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek grafika
09.08.2016 r. – 06.09.2016 r. rejestracja i wnoszenie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki
09.08.2016 r. – 13.09.2016 r. wpisywanie wyników maturalnych do systemu IRK
EGZAMINY WSTĘPNE
09.09.2016 r.
Zadanie 1: godz. 9:00
Zadanie 2: godz. 15:00
kierunek grafika
KWALIFIKACJA NA STUDIA
14.09.2016 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
15.09.2016 r. – 19.09.2016 r.
(z wyłączeniem 18.09.2016 r.)
składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania
20.09.2016 r. ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia
21.09.2016 r. składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania (dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych)
PRZYJĘCIE NA STUDIA
22.09.2016 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów