sob. 24 lutego 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
 
 
 
 
Przedmioty
 
 
 
KATEDRA ARCHITEKTURY MIESZKANIOWEJ
 

mieszkalnictwo jednorodzinne napis


DOMKI

ARCHITEKTURA   -  studia inżynierskie I stopnia (semestr III)

kierownik przedmiotu: dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska, prof. PB


prowadzący zajęcia: dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska, prof. PB

dr inż. arch. Andrzej Tokajuk

dr inż arch. Piotr Łodziński

dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski

dr inż. arch. Monika Magdziak


Założenia i cele przedmiotu:Nauczanie sztuki architektonicznej, praktycznego zastosowania sztuki budowlanej, metodyki projektowania architektonicznego. Efekty kształcenia: umiejętność opracowania projektu domu mieszkalnego jednorodzinnego z zastosowaniem zasad ergonomii, właściwym doborem rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę kontekstu naturalnego i kulturowego w kształtowaniu formy obiektu.WIELORODZINNE MIESZKALNICTWO

WIELORODZINNE MIESZKALNICTWO FOTO

ARCHITEKTURA   -  studia inżynierskie I stopnia (semestr IV)

kierownik przedmiotu: dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska, prof. PB


prowadzący zajęcia: dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska, prof. PB

dr inż. arch. Andrzej Tokajuk

dr inż arch. Piotr Łodziński

dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski

dr inż. arch. Monika Magdziak

mgr inż. arch. Michał Chodorowski [PUiPP]


Założenia i cele przedmiotu:
Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu teorii, zagadnień praktycznych i przepisów prawnych dotyczących kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego w miastach. Nabycie umiejętności programowo-funkcjonalno-przestrzennego kształtowania terenów i zespołów mieszkaniowych w różnych skalach urbanistycznych z uwzględnieniem infrastruktury społecznej, komunikacyjnej i zasad kompozycji urbanistycznej. Nabycie umiejętności programowo-funkcjonalno-przestrzennego kształtowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych z uwzględnieniem podstawowych zagadnień konstrukcyjnych, instalacyjnych, materiałowych.
aw napis

wa obrazek

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - studia inżynierskie I stopnia (semestr V)

kierownik przedmiotu: dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska, prof. PB


prowadzący zajęcia: dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska, prof. PB

dr inż. arch. Monika Magdziak


Założenia i cele przedmiotu:


Nauczanie sztuki architektonicznej, praktycznego zastosowania sztuki budowlanej, metodyki projektowania architektonicznego w zakresie kształtowania domu mieszkalnego. Wykształcenie: umiejętności opracowania projektu domu jednorodzinnego zgodne z zasadami ergonomii, z właściwym doborem rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę kontekstu naturalnego i kulturowego w kształtowaniu formy obiektu.