wt. 20 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
 
 
Numer (29) 3/2016
 
 
 

Numer (29) 3/2016
Spis treści/Contents


Streszczenie
Abstracts


1.
Marija Ćaćić

Fragmentation and identity of a city
O tożsamości miasta w kontekście jego fragmentacji

2.
Ewa Chudyba

Piękno jako nieskończony punkt odniesienia. Sacrum – piękno – architektura w myśli Stanisława Niemczyka
Beauty as infinite reference point. Sacrum – beauty – architecture in the thought of Stanisław Niemczyk

3.
Anna Gumińska

Expo 2015 oraz nowe osiedla w Mediolanie w aspekcie wpływu technologii na poprawę życia w śródmieściach wielkich miast
Expo 2015 and new housing Milan in terms of impact of technology to improve life in large cities downtowns

4.
Jan Janusz

Komunikowanie projektu architektonicznego poprzez makietę w rozszerzonej rzeczywistości
The communication of architecture through a mock-up in augmented reality

5.
Krystyna Januszkiewicz

Projektowanie parametryczne  oraz parametryczne narzędzia cyfrowe w projektowaniu architektonicznym
Parametric design and parametric digital tools in archtectural design

6.
Justyna Kleszcz

Farma w mieście – wizja rolnictwa XXI wieku
Farming in the city – the vision of agriculture of the 21st century

7.
Beata Komar

Od Bet Tahara do Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach. Adaptacja domu przedpogrzebowego w Gliwicach na nową filię Muzeum Miejskiego
From Bet Tahara to the Upper Silesian Jews House of remembrance in Gliwice. Adaptation of the pre-funeral house in Gliwice on a new branch of the City Museum

8.
Alicja Krzywińska, Magda Kułaczewska-Biełach, Jarosław Szewczyk

Tradycyjne wiejskie domy w Haćkach na Białostocczyźnie – stan w 2015 roku, na wybranych przykładach
Country cottages in Haćki, Białystok region, in 2015

9.
Magdalena Maria Kurnicka, Natalia Pietrusewicz, Jarosław Szewczyk

Gliniane budownictwo we wsi Kalinówka-Basie
Clay constructions in Kalinówka-Basie

10.
Joanna Lutyńska, Jarosław Szewczyk

Budynki z surowej ziemi na Suwalszczyźnie (cz. 2)
Earthen constructions in the region of Suwałki (part 2)

11.
Beata Majerska-Pałubicka

Wpływ paradygmatu zrównoważonego rozwoju na współczesne środowisko mieszkaniowe
The impact of the sustainable development paradigm for contemporary housing environment

12.
Marta Mroczek

Przydrożna architektura w ujęciu popkulturowym - nowa droga rozwoju w oparciu o turystykę rowerową? (część 2)
Roadside architecture in popculture – possibility of bicycle touring expansion? (part2)

13.
Wojciech Niebrzydowski

Wpływ brutalizmu na polską architekturę sakralną
Impact of brutalism on the Polish sacral architecture


14.
Konstancja Pleskaczyńska

Cmentarze – estetyka przestrzeni sacrum w kontekście współczesnych rozwiązań projektowych
Cemeteries. The aesthetics of the sacred in the context of contemporary design solutions

15.
Agata Szmitkowska

Budynek drewnianej kaplicy w rządowym kompleksie wypoczynkowym w Łańsku
Wooden chapel building in government's holiday resort in Łansk

16.
Agata Szmitkowska

Filozoficzne tło architektury modernistycznej
A philosophical background of modernist architecture

17.
Piotr Przemił Trębacz

Piękno i technika we współczesnej architekturze sakralnej
Beauty and technology in contemporary sacred architecture

18.
Jan Wrana, Agnieszka Fitta-Spelina

Sacrum a nowoczesność – rozważania na przykładzie kościoła św. Stanisława w Krakowie
Sacrum vs. modernity – discussion based on the example of St Stanislaus Church in Cracow