śr. 21 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
 
Architektura wnętrz
 
 
 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - I stopnia - katalog przedmiotów
ROK I, semestr 1 ROK I, semestr 2
1 projektowanie architektury wnętrz 1
1 projektowanie architektury wnętrz 2
2 podstawy kompozycji i teoria barwy 1 2 podstawy kompozycji i teoria barwy 2
3 historia architektury powszechnej 1 3 historia architektury powszechnej 2
4 materiałoznawstwo 1 4 materiałoznawstwo 2
5 geometria wykreślna i perspektywa 1 5 geometria wykreślna i perspektywa 2
6 ergonomia 6 psychofizjologia widzenia
7 plastyka 1 – rysunek 7 plastyka 2 – rysunek
8 język obcy I – B2 8 język obcy II – B2
9 wychowanie fizyczne 1 9 wychowanie fizyczne 2
10 szkolenie BHP 10
techniki komputerowe - Photoshop
ROK II, semestr 3 ROK II, semestr 4
1 projektowanie architektury wnętrz 3 1 projektowanie architektury wnętrz 4
2 wzornictwo 1 (formy użytkowe) 2 wzornictwo 2 (formy użytkowe)
3 architektura współczesna 3 historia sztuki 1
4 budownictwo ogólne 1 4 projektowanie graficzne 2
5 oświetlenie i iluminacja 1 5 budownictwo ogólne 2
6 projektowanie graficzne 1 6 mechanika konstrukcji 1
7 plastyka 3 (rzeźba) 7 plastyka 4 (rzeźba)
8 techniki komputerowe w projektowaniu 1 8 techniki komputerowe w projektowaniu 2
9 język obcy III – B2 9 ochrona własności intelektualnej


10 instalacje budowlanerysunek w-1modelowanie w-1grafika w-1techniki komputerowe w projektowaniu w-1
ROK III, semestr 5 ROK III, semestr 6
1 projektowanie architektury wnętrz 5 1 projektowanie architektury wnętrz 6
2 projektowanie architektoniczne 1 2 projektowanie architektoniczne 2
3 wzornictwo 3 3 wzornictwo 4
4 historia sztuki 2 4 historia sztuki 3
5 mechanika konstrukcji 2 5 konstrukcje
6 prawodawstwo 6 plastyka 6 (malarstwo)
7 fizyka budowli 7 marketing i zarządzanie
8 plastyka 5 (malarstwo) 8 ekonomika procesu inwestycyjnego
9 przedmiot do wyboru 1 9 przedmiot do wyboru 2

grafika w-1
grafika w-2

modelowanie w-1
modelowanie w-2

techniki komputerowe w projektowaniu w-1
techniki komputerowe w projektowaniu w-2
ROK IV, semestr 7

1 detal konstr.-budowlany

2 etyka zawodu architekta

3 seminarium dyplomowe

4 praca dyplomowa

ARCHITEKTURA WNĘTRZ, II stopień
ROK I, semestr 1 ROK I, semestr 2
1 projektowanie architektury wnętrz 1 1 projektowanie architektury wnętrz 2
2 wzornictwo 1 2 wzornictwo 2
3 projektowanie wystaw 1 3 projektowanie wystaw 2
4 projektowanie architektoniczne
4 konserwacja zabytków
5 historia architektury wnętrz i mebli1 5 historia architektury wnętrz i mebli 2
6 problemy sztuki współczesnej 1 6 socjologia
7 estetyka 7 problemy sztuki współczesnej 2
8 język obcy B2+ 8 przedmiot plastyczny do wyboru 2
9
przedmiot plastyczny do wyboru 1
działania przestrzenne

działania przestrzenne

multimedia

multimedia

ROK II, semestr 3

1 pracownia dyplomowa

2 seminarium dyplomowe

3 historia architektury wnętrz i mebli 3

4 filozofia

5 komputery wizualizacje1/grafika1